Dingeman de Visser

Zanger, Schepper en Vrijheidspreker

 

 

 

 

Laten we de Vrije Mens en Vrije Aarde terug scheppen.

Laten we Het Leven terug Scheppen.

 

Dus Het Leven....

 

Zonder geld, 'werk', bedrijven, angst, ziekte, lijden, onderdrukking, wet, overheid, autoriteit, onvrijheid en welk ander kunstmatig systeem, kunstmatige techniek, programmering en slavernij dan ook.

 

Een gehele Ware Vrije, Levende Aarde.

En dier, natuur en mens.

Voor alle Leven.

 

Zodat alle Leven kan zijn, weer hier, terug en Heel kan zijn.

Geheel gezond en leven wie en wat die is en hoe en waar die wil.

 

In en vanuit Ware Liefde, Vertrouwen, Verbinding en Eenheid met alle Leven.

Dus zonder enige heerschap over ons.

 

Laten we de Vrije Aarde, dus Het Leven terug scheppen.

Door dit juist hier aanwezig te laten zijn.

Dit geheel Zelf zijn.

 

Dit begint in onszelf.

 

En met wat nep, kunstmatig, schade en 'duister' is te breken.

Dit onthullen en onze Heelheid en Kracht wat erachter ligt herkennen.

Hier bewust van zijn en dit allemaal erkennen.

Integreren van wie en wat wij daadwerk-rijk zijn.

 

Ons-ware-zelf, 

en dus ook het zelf-samen en samen-zelf, 

vinden en terug weer ZIJN.

 

Kracht en Levend Zijn.

Kunstmaat hoeft niet meer.

Hier mogen we liefdevol mee breken.

En geheel waarnemen en weten wat dit is, hier helemaal bewust van zijn.

Dan zal dit zelfs vanuit van-zelf verdwijnen.

  

Levend en Leven zijn.

Verbinding.

Eenheid.

Natuur.

Licht.

Bron.

Kracht.

Soeverein, Waarheid en Waar Vrij.

 

Gedragen in en vanuit het Hart.

 

 

 

ZELF STOPPEN!!!           

 

We moeten zelf stoppen met onze Smartphonewapens en wifirouters en -apparatuur, dan kunnen ze niks meer doen en dan doden wij zelf ook geen leven meer. 

Dit is de reden waarom het nep-corona is opgezet. 

 

Met de QR codes kunnen ze dan ook helemaal niets en ook niets meer channelen, hacken en scannen en ons en Alle Leven niet meer totaal overnemen. En dan werkt hun nanostof en genetische modificatie (in-enting) ook niet meer, welke allemaal hiervoor in het Leven is geroepen om Alle Leven over te nemen, de ziel/Bron/Leven er uit los te koppelen en geheel te besturen. 

 

EN WIJ MOETEN dit vooral ZELF doen. 

 

Dus stoppen met onszelf, onze buren, Dieren en Natuur en Baby's te doden en over te nemen. Met dus onze Eigen stralingwapen-apparatuur. 

WIJ MOETEN naar onszelf kijken en ZELF verantwoorderijkheid nemen!!!! 

 

Want zelf gaat zowat iedereen door en eist wel dat buiten zoals de ander, overheid en vaccinatie stopt. Maar zelf gaan we steeds door???? Ik dacht 't niet. Anders kunnen we dit wel vergeten!  Daarom is DIT HIER. En HIEROM is DIT in rap tempo extremer en extremer en extremer.

Wij MOETEN IN ONSZELF kijken en DIT ZELF veranderen!

 

 

 

DOEN!     

 

Gelukkig worden er ook mensen onwel van, van de On-Leven-de straling en deze technieken.

 

Gelukkig is hun/ons Lichaam en Geest en Hart en Liefde en Ziel en Leven goed aanwezig en nog meer Oorsprong zodat hun Natuurrijke Levende systeem dit voelt. Dit signaleert en detecteert en hier heel alert in is. Wees hier dankbaar voor als dit bij jou ook zo is. Dan kan je hier in vertrouwen. Ik ben dan jou en jouw Individuele systeem (Leven) hier heel dankbaar voor! Ik hoop dat De Mens ontwaakt en dan snel steeds verder ontwaakt en dus het gevoel en connectie hiervan en dus met Oorsprong/Leven steeds meer terug is.      

 

 

 

 

 

BRON-Leven! 

--------------------- 

 

Dit HIER NU veranderen!

 

We moeten ons tegen zoveel bewapenen/beschermen, en zeker wanneer het van egoïstische mensen en buren en anderen komt en die niet ongezond naar ander leven willen zijn, van o.a. de slimme meters, elektrisch waar de machten met opzet ook manipulerende, schadelijke, overnemende straling via verzenden, straling (wifi, 4G, 5G, etc.) , bewust gif in drinkwater en in de lucht en in voeding, etc. om de mens geheel kapot te maken te doden en vooral over te nemen om deze geheel te kunnen besturen en dus bezitten. Door de machten en via Mens, via o.a. smartphones van buren. En zo Alle Leven.

 

De machten doen alsof de vele ziekte en dood die er heerst door vooral corona (en ook zogenaamde eerdere andere epidemieën door zogenaamde virussen en bacteriën) komt. En soms door effecten van vaccinaties om ook de mens hier weer in te misleiden die al weten dat vaccinaties met opzet extreem schadelijk/dodelijk zijn en deze De Bron in De Mens blokkeert, isoleert en overneemt, etc. en dat de machten via deze misleiding de mens niet laten bewust-zijn dat straling voor DE GROTE problemen/schades/doden (in zowel mens als natuur als dier en Levende energie) zorgen van deze tijd en dit bewust is opgezet.

 

De machten hebben dit al duizenden en miljoenen jaren heel intelligent opgezet en dit ‘spell’ ( = betovering/leugen/matrixen) word al miljarden lang herhaald en speelt zich in vele parallelle levens van onszelf tegelijkertijd af (tijd bestaat niet echt en is ook een ‘spell’/leugen en dus 1 van de vele matrixen). Steeds herhalend om tot 'de Op-lossing' te komen, soms steeds beter en een bepaalde ‘evolutie’ hierin en/maar de duistere, kwaadaardige machten proberen dit ook steeds te hacken en verbindingen tussen vele parallelle werelden (dus de matrixen die door o.a. hun zijn opgezet) te leggen, Bron-verbindingen en bezieling te verbreken, te isoleren, blokkeren, te doden, etc. Dit is wat je soms ook voelt als “deja vu”, dus verbinding tussen parallelle delen van jouzelf in anderen delen en waar iets gelijktijdig afspeelt en verbinding word gelegd en of iets word ingelegd/bestuurd/geprogrammeerd/geïnverteerd (of door jou goed veranderd wanneer jij in dit moment ingrijpt en de verandering hier en overal laat zijn) door niet welwillende macht. En dus een ('negatieve') verandering/manipulatie/blokkering of juist precies hetzelfde hierin in deze parallelle delen van jouzelf en dat jouw andere delen van jouzelf in andere matrixen/werelden/parallelle levens (dus geen vorige levens want die bestaan eigenrijk niet) exact ditzelfde nu precies dit ervaren en je contact hiermee hebt. Tijd bestaat helemaal niet in het Echt. (informatie-velden bijvoorbeeld wel). Uiteenzetting word als tijd ervaren en is zo in ons gezet.

 

Even betreft de zelfzucht van de mens en dat deze gewoon jou beschadigen en jij dit zelf waarschijnlijk ook extreem naar o.a. anderen doet (en je dit dus ervaart, dat jij dit ook naar jouzelf doet, en andersom):

Zowat ieder mens wil vanalles niet in en van zichzelf zien en onderzoeken en zeker de mensen die dit heel hard over zichzelf zeggen en denken en vinden dat zij dit net niet zo zijn of net niet doen en/maar toch juist wel hard naar anderen oordelen en wijzen.

En er zitten ook gehele kwaadaardige mensen tussen die heel bewust heel gemeen en schadelijk en kapotmakend naar mensen/dieren/leven zijn en hiervan genieten en energie van krijgen, dit is ‘HET KWAAD’.

Dat mensen niet open en helder alles willen voelen, weten, ervaren en zien, maar geheel bewust (of deels onbewust) het hoofd in het zand, Dit is HET PROBLEEM, DE REDEN en DE OORZAAK hier allemaal van.

Dat mensen gaan zweven en dan denken dat ze nuchter zijn en hier bewust voor kiezen, terwijl hun BRON-kracht helemaal niet echt in hun aanstaat mar vooral worden gemanipuleerd, geprogrammeerd, gecodeerd en bestuurd en dit toch niet willen weten. Hierdoor blijft ‘HET KWAAD’ bestaan, omdat mensen niet alles en niet ECHT HELDER willen en proberen en dus DOEN zien en dus zichzelf (ook) niet!

 

Het is nu tijd dat we onze Bron AAN-nemen en AAN-zetten!!! Zodat wij 'onkwetsbaar' hier tegen zijn, tegen alle aanvallen en o.a. van straling en van alle Kwaad. Hoe goed (hoog)gevoeligheid an sich ook is om alles waar te kunnen nemen en zo ook boodschappen over te brengen naar andere mensen, etc., en dus vooral wanneer mensen de ‘kanaries in de kolenmijn’ wel willen en kunnen (en 'moeten' om het allemaal te kunnen veranderen, o.a. in zichzelf ) verstaan..... echter zijn wij hier nu ver vandaan. Dat mensen dit nog überhaupt willen of zelfs kunnen verstaan. ZEKER met de technieken in/van de smartphones en andere artificiële, dus kunstmatige straling, chemtrails, hologrammen, nep-media, overheden, corona ( = overname van de Geest, Bron, Kracht, Mens, Leven) en we ons veld opschonen en uit- en instralen. Het is NU en HIER TIJD!!! Omdat wij er ZELF ZIJN en dit ZELF zijn, BRON. Vanzelf en Bewust! Dan zijn al die technieken en beschermingsmiddelen niet meer perse nodig. Omdat WIJ DIT ZELF ZIJN! Alle Kwaad in en uit de Mens en wat dan ook word geneutraliseerd. En zo ALLE Leven WEL HELDER is.

 

En dat dit zowel Mensen en ook dieren en natuur en Alle leven zuivert. Waar wij dan zijn en in dit Levende ‘collectieve’ veld, zodat dit collectief van collectief/matrix word opgeschoond, en Mensen helder zien en ineens weer Bewust-Zijn. Misschien dat dit goed is, terwijl spiegelen ook zo goed is. Maar de mens blokt zichzelf en zijn/haar eigen bewustzijn van alles af. En de straling en chemicaliën, artificieel bewustzijn-stofjes, nanodust, smartdust en nanochips (die in ons lichaam worden ingedrongen via zo ontzettend veel zoals regen, voedsel, water en onze hersenen binnendringen en daar gaan nestelen, ook in ons dus individuele en collectieve systeem en bewustzijn, ook dus in buiten dit universum hierdoor actief en beïnvloedend zijn, in heel veel ander leven, omdat wij (de Mens) hier mee in verbinding en aangesloten zijn, dit is wie DE Mens is en wat daarom nu zo belangrijk en bepalend is wat er NU en HIER gebeurd!!! Dus dit is niet niks! Dus ga staan, of beter en direct nog.. STA in je verantwoordeRijkheid van JOUZELF! En neem deze in jou! Dit wat van jou is!!! WIE JIJ ZELF(S) BENT!) en de straling wat in elektrisch mee word gezonden en in 5G lantaarnpalen word geplaatst en via led-licht door Leven en bewustzijn gejaagd, en de smartphones, dus deze technieken die vanuit velden, rijken, rassen, wezens, cyborgs, 'samenlevingen'/collectieven/maatschappijen/werelden uit ‘de toekomst’ hierheen in dit veld van NU (en vaak ook HIER) zijn gehaald en de o.a. Ons lichaam van de Mensen, Dieren, Aarde, Natuur en ander leven, etc., hier nog helemaal niet klaar voor (of dit gewoon niet klopt, niet Levend maar robot)) is en hologrammen die in ons worden geprojecteerd via o.a. 'onze eigen' (die uiteraard niet van ons eigen is, maar in bezit van die kunstmatige machten, maar in ons is sen steeds extremer, meer en slinkser word gebracht) apparatuur (vooral van smartphones die dus letterlijk aan onze ziel/bewustzijn/geest/energetisch-veld/persoons-en-Bron-informatie NU gekoppeld is en dit geheel scant en inverteert (dus letterrijk interventie in ons pleegt en ons bestuurd) en (o.a. ONS en LEVEN en DIEREN en ook NATUUR) veranderd en bepaald) en van apparatuur van buren, routers, de duistere overheid (lantaarnpalen, elektrisch, slimme meters, elektrische auto’s, zonnepanelen, etc.) en geheel in ons inverteren, scannen ons besturen, ook onze emoties, gevoel, nep-intuïtie (die in ons word gelegd en rond onze ware-intuïtiviteit/BRON geprojecteerd, verstoord en deze 'ware' isoleert, verdraait, ons misleid en deze 'ware' blokt. (Gevoel (ook wat we van en over anderen, helderen, bezielden, zuiveren, Bronnen, Dieren, Natuur en ware familie en ook over en van technieken, machten, overheden, misleidingen, nepsels, media, wetenschap ('ONS' weten word in schapjes geduwd) voelen), channelingen (dus die actief zijn in de stiekeme 4e laag (4e dimensie) van de astrale wereld waar ze in ons inverteren en in ons plaatsen wat voor hun zelfzucht goed is, niet voor ONS, LEVEN, DIEREN, NATUUR en AARDE! En ook niet voor het Leven ‘hierbuiten’ ons, wat ook wel ECHT Leven is en Bron.) , ingevingen, creaties, inspiratie, ideeën, gedachten, ons gehele zenuwen systeem en alles aan het overnemen zijn.

 

Wanneer je logisch en open en helder waarneemt in jezelf dan zie je dat dit allemaal geheel mogen-rijk is en nog wel veel meer dan dat. Dus zouden er geen mensen, machten en wezens en bewustzijns zijn die dit zouden doen??? Los van het feit dat je dit al lang ervaart en waarneemt in jouzelf maar jij dit niet erkend, omdat je dit maar heftig vind en liefst je hoofd draait naar enkel het zogenaamde positieve toe, wat dus juist niet positief is maar zelfzucht, confrontatie uit de weg, en steeds meer naar verdere afbraak en rotting toe, omdat je dit steeds langer niet bekijkt? Dus het spiegelen/confronteren/bekritiseren zoals onschuldige dieren, baby’s, kinderen en alle andere natuur en Leven dit ook zo goed en zuiver doen naar ander leven en onze ouders, mensen, etc en wat überhaupt super goed en belangrijk is!!!

 

Maar de mens draait steeds verder zijn bewustzijn weg en dit bewustzijn, zijn en haar waarneming is steeds meer overgenomen en geïnverteerd (juist omdat de Mens deze niet meer zien en kennen en weten wil en alleen heirdoor is dit moge-rijk) , zodat de mens het niet alleen meer wilt zien, maar ook bijna niet eens meer kan (juist ook omdat deze het niet wil en hier niet voor vecht, anders komen we er gemakkelijk IN EN UIT). Dus is het goed om ons Bronveld in te laden. Dit stralen wij hier doorheen en dit zuivert dus ons en ook hun veld. En Alle Leven. Hoe anders?

 

Hoe hardleers? Anders gaat het heel hard en heel diep bergafwaarts, stort de mens weer geheel in een verder gat en dal en val (de mens is in zovele vallen gestort, gelokt en gezogen en er is nog maar iets van 4 a 5 a 6% van de Mens over van wie deze in Oorsprong en Essentie was en is (en dit fluctueert en dit voed en voel je zelf ook dat er uitwisseling van ‘parallelle’ velden is)) en De Mens, Bron, Leven, en ook je bewustzijn, word hierdoor digitaal overgenomen en hiermee Alle Leven (het onbewuste in). En zie daar maar eens uit te komen (zeker wanneer je in totale hypnose bent en dit dus niet eens meer (her)kent en dus niet meer weet wie je bent of wat er nog is wat je mist en zelfs niet eens meer weet dat je iets mist of dat dit überhaupt moge-rijk is, wat dus in de meeste mens dit hun geval zo is!!!! Zowat niemand ziet en weet meer wie die Zelf en wie en wat De Mens en Bron en Leven en Aarde en Alle Leven hier zoals wij die kennen zoals Dieren, Natuur, Energie, Leven in Oorsprong is en was.

 

Laat staan dat de Mens dit dan nog ziet en niet ALLES vergeten is zoals nu de meesten, of zowat alle Mensen hier! Mens is lui en ongewillig en zelfs niet-welwillend gemaakt. Dit is nu precies HET probleem en DOEL van wat straling (en ook alle kunstmatigheid, nepheid, ON-Leven, Anti-Leven, kunstmatige straling dus ook vooral) en ook overheid en vaccinatie is. De Mens ontzielen en extreem hypnotiseren, gevoelloos, bewusteloos maken en zichzelf en ALLE LEVEN en HET LEVEN TOTAAL LATEN vergeten maken. Geen connectie meer hiermee meer kunnen maken. Of hier nog een ietsepietsie besef van hebben of zelfs nog maar kunnen hebben of willen of laat staan drang hiernaar hebben. Dit is wat het exacte doel van kunstmatig straling is. Totale overname van LEVEN. Van en door en via de MENS! Overname en blokkade van BRON!

  

----------------------------------------------

 

 

We moeten niet goedpraten wat niet goed is. In feite is onderdrukking en dus slavernij al niet goed, wat dus politie, macht over anderen, overheid en kunstmatig systeem is.